Start | Info | Events | Contact | Club

 

     
 

 

Knights MC är en klubb som vilar på tre grundidéer - hojåkning, ridderlighet och brödraskap.

De tre delarna hänger ihop och ingen del är viktigare än den andra.

Klubben startades 2001 och har haft sitt klubbhus på olika platser i Sverige och sedan 2015 finns det i Halmstad. Men vi har inte ortsnamnet på ryggen på våra västar, där står i stället Domainless.

Vi i Knights MC kommer från olika delar av landet och är bosatta i bl.a. Örebro, Mark, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Ljungby. 

Vi har varje år flera olika publika evenemang och ett av dem är ett välgörenhetsrun där vi samlar in pengar till Kvinnojouren i Halmstad och till Barndiabetesfonden.
Närmare information kring våra evenemang hittar man på vår Facebooksida.
 

Varumärkesskydd

Vårt varumärke 333 (se bild) är varumärkesskyddat hos Patent- och registreringsverket.